May tinh: Bộ lưu điện ups emerson giá tốt nhất tại công ty nhất phú ..

Discussion in 'Mua bán tổng hợp' started by nhatphuviet, Mar 4, 2014.

 1. nhatphuviet

  nhatphuviet New Member


  Mã sản phẩm
  Mô tả Thiết bị
  Giá Đại Lý
  All UPS come with 2 years warranty; except for Liebert ITA 10/16/20KVA with 1 year warranty


  Liebert PSA iTON UPS: AVR


  PSA600-BX
  Liebert PSA ITON 600VA 230V AVR (3-year warranty)
  $39.69
  PSA600-UX
  Liebert PSA ITON 600VA 230V AVR USB Shutdown Software
  $53.55
  PSA850-BX
  Liebert PSA ITON 850VA 230V AVR
  $87.15
  PSA850-UX
  Liebert PSA ITON 850VA 230V AVR USB Shutdown Software
  $94.50
  PSA1000-BX
  Liebert PSA ITON 1000VA 230V AVR
  $114.45
  PSA1000-UX
  Liebert PSA ITON 1000VA 230V AVR USB Shutdown Software
  $135.45
  Liebert PSP: OFF-LINE

  $0.00
  PSP500MT3-230U
  Liebert PSP 500VA 230V USB Multilink® Software
  $53.55
  PSP650MT3-230U
  Liebert PSP 650VA 230V USB Multilink® Software
  $60.90
  Note: Liebert PSP 120V products available

  $0.00
  Liebert PSA UPS: AVR

  $0.00
  PSA500MT3-230U
  Liebert PSA 500VA 230V AVR USB Multilink® Software
  $60.90
  PSA650MT3-230U
  Liebert PSA 650VA 230V AVR USB Multilink® Software
  $74.55
  PSA1000MT3-230U
  Liebert PSA 1000VA 230V AVR USB Multilink® Software
  $149.10
  PSA1500MT3-230U
  Liebert PSA 1500VA 230V AVR USB Multilink® Software
  $170.10
  Note: Liebert PSA 120V products available

  $0.00
  Liebert PSI UPS (Pure Sine Wave pf 0.9)

  $0.00
  PS750RT3-230
  Liebert PSI 750VA/675W 230V 2U PF 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled**
  $354.90
  PS1000RT3-230
  Liebert PSI 1000VA/900W 230V 2U PF 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled**
  $369.60
  PS1500RT3-230
  Liebert PSI 1500VA/1350W 230V 2U PF 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled**
  $452.55
  PS2200RT3-230
  Liebert PSI 2200VA/1980W 230V 2U PF 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled**
  $639.45
  PS3000RT3-230
  Liebert PSI 3000VA/2700W 230V 2U PF 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled**
  $747.60
  Note: Liebert PSI 120V products available

  $0.00
  Liebert PSI XR UPS (Pure Sine Wave pf 0.9 Extended Run)

  $0.00
  PS1000RT3-230XR
  Liebert PSI 1000VA/900W 230V 2U Extended Run pf 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled**
  $483.00
  PS1500RT3-230XR
  Liebert PSI 1500VA/1350W 230V 2U Extended Run pf 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled**
  $599.55
  PS2200RT3-230XR
  Liebert PSI 2200VA/1980W 230V 2U Extended Run pf 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled**
  $885.15
  PS3000RT3-230XR
  Liebert PSI 3000VA/2700W 230V 2U Extended Run pf 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software **Promo-Rail Kit Bundled**
  $1,124.55
  IS-WEBRT3
  WEBCARD for Liebert PSI and PSI-XR models
  $254.10
  Note: Liebert PSI XR 120V products available

  $0.00
  Extended Battery Cabinets for PSI XR
  $0.00
  PSRT3-24VBXR
  Extended Battery Babinet for PSI XR 1000/1500VA 2U **Promo-Rail Kit Bundled**
  $410.55
  PSRT3-48VBXR
  Extended Battery Babinet for PSI XR 2200/3000VA 2U **Promo-Rail Kit Bundled**
  $428.40
  GXT MTPLUS UPS (On-Line Double Conversion UPS) Standard Model (Batt included)

  $0.00
  GXT-1000MTPLUS230
  Liebert GXT-MTPLUS On-Line 1000VA/800W 230V LCD Tower
  $307.65
  GXT-2000MTPLUS230
  Liebert GXT-MTPLUS On-Line 2000VA/1600W 230V LCD Tower
  $541.80
  GXT-3000MTPLUS230
  Liebert GXT-MTPLUS On-Line 3000VA/240W 230V LCD Tower
  $714.00
  DP801
  SNMP Management Card for GXT-MTPLUS
  $226.80
  GXT MTPLUS UPS (On-Line Double Conversion UPS) Long Backup Model (Batt not included)

  $0.00
  GXT-1000LMTPLUS230
  Liebert GXT-MTPLUS On-Line 1000VA/800W 230V LCD Tower Long Backup
  $298.20
  GXT-2000LMTPLUS230
  Liebert GXT-MTPLUS On-Line 2000VA/1600W 230V LCD Tower Long Backup
  $580.65
  GXT-3000LMTPLUS230
  Liebert GXT-MTPLUS On-Line 3000VA/240W 230V LCD Tower Long Backup
  $708.75
  GXT-MTPLUS36V6
  Empty External battery cabinet for GXT-1000LMTPLUS230, 6pc (7AH or 9AH) 12V space
  $162.75
  GXT-MTPLUS72V8
  Empty External battery cabinet for GXT-2000LMTPLUS230/GXT-3000LMTPLUS230, 8pc (7AH or 9AH) 12V space
  $226.80
  GXT-MTPLUS72V16C
  Empty External battery cabinet for GXT-2000LMTPLUS230/GXT-3000LMTPLUS230, 16pc (7AH or 9AH) 12V space, with 3A charger
  $383.25
  GXT-MTPLUSCABLE36V
  36V DC cable for external battery bank for GXT-1000LMTPLUS230
  $28.35
  GXT-MTPLUSCABLE96V
  96V DC cable for external battery bank for GXT-2000LMTPLUS230/GXT-3000LMTPLUS230
  $28.35
  Liebert ITA 5/6KVA 3x1 or 1x1 (On-Line Double Conversion Parallelable UPS)

  $0.00
  01201056
  Liebert ITA 5KVA/4.5KW UPS 230V/400V LCD standard model (no battery)
  $1,127.70
  01201057
  Liebert ITA 5KVA/4.5KW UPS 230V/400V LCD long backup model (no battery)
  $1,264.20
  01200858
  Liebert ITA 6KVA/4.8KW UPS 230V/400V LCD standard model (no battery)
  $1,413.30
  01200859
  Liebert ITA 6KVA/4.8KW UPS 230V/400V LCD long backup model (no battery)
  $1,548.75
  02352998
  Battery Sharing Module for ITA 5/6KVA Long backup model
  $690.90
  02352301
  Single unit PDU for Liebert ITA (8x C13 + 1 x C19), 2U
  $134.40
  02351240
  1+1 1PH Parallel POD for Liebert ITA 5/6KVA (8x C13 + 2 x C19), 2U
  $554.40
  02351241
  3+1 1PH Parallel POD for Liebert ITA 5/6KVA (16x C13 + 3 x C19), 4U
  $832.65
  02351254
  3+1 3PH Parallel POD for Liebert ITA 5/6KVA (16x C13 + 3 x C19), 4U
  $966.00
  04118941
  Parallel communication cable kit for Liebert ITA 5/6/10KVA, 2pcs required for 1+1, 3pcs for 2+1, and 3pcs for 3+1
  $15.75
  04117133
  Battery connection cable for Liebert 5/6KVA LB model to p/n: 02351253 external battery cabinet
  $44.10
  Liebert ITA 10KVA 3x1 or 1x1 (On-Line Double Conversion Parallelable PF0.9 UPS) (1 year warranty)

  $0.00
  01200610
  Liebert ITA 10KVA/9KW UPS 230V/400V LCD standard model (no battery)
  $1,998.15
  01200679
  Liebert ITA 10KVA/9KW UPS 230V/400V LCD long backup model (no battery)
  $2,133.60
  02352999
  Battery Sharing Module for ITA 10KVA Long backup model
  $0.00
  02352236
  1+1 1PH Input Parallel POD for Liebert ITA 10KVA (8x C13 + 4 x C19), 3U
  $832.65
  02352237
  1+1 3PH input Parallel POD for Liebert ITA 10KVA (4x C13 + 4 x C19), 3U
  $966.00
  02352301
  Single unit PDU for Liebert ITA (8x C13 + 1 x C19), 2U
  $134.40
  04118941
  Parallel communication cable kit for Liebert ITA 5/6/10KVA, 2pcs required for 1+1, 3pcs for 2+1, and 3pcs for 3+1
  $15.75
  04118942
  Battery connection cable for Liebert 10KVA LB model to p/n: 02351253 external battery cabinet
  $73.50
  Liebert ITA 16/20KVA 3x3 or 3x1 (On-Line Double Conversion Parallelable PF0.9 UPS) (1 year warranty)

  $0.00
  01200758
  Liebert ITA 16KVA/14.4KW UPS 400V LCD long backup model (no battery)
  $4,096.05
  01200782
  Liebert ITA 20KVA/18KW UPS 400V LCD long backup model (no battery)
  $4,653.60
  02352814
  Liebert ITA 16/20KVA Service Bypass Panel, 3U
  $686.70
  02352303
  Liebert ITA 16/20KVA 1+1 Parallel Service Bypass Panel, 6U
  $1,097.25
  09060271
  Bypass feedbak block option for ITA 16/20KVA, 3pc required
  $26.25
  04118928
  Parallel cable kit for ITA 16/20KVA, 2pcs required for 1+1, 3pcs for 2+1, and 3pcs for 3+1
  $26.25
  04118929
  LBS cable kit for ITA 16/20KVA
  $26.25
  04116598
  Battery connection cable one to multiple for Liebert 16/20KVA
  $84.00
  Note: Liebert ITA does not include internal battery

  $0.00
  Liebert ITA Accessories (for all Liebert ITA models)

  $0.00
  02351253
  External battery cabinet for Liebert ITA, 2U
  $700.35
  02351879
  10Amp External Battery Charger for Liebert ITA long backup models, 2U
  $675.15
  02351817
  SIC card for SNMP/WEB Management for Liebert ITA
  $243.60
  02354061
  Adjustable rail kit for Liebert ITA
  $110.25
  02351874
  Dry Contact Card for Liebert ITA
  $70.35
  02350376
  MODBUS card for Liebert ITA
  $254.10
  02351786
  RS-RS232 to RS-485 Kit for Liebert ITA
  $43.05
  Liebert GXT 3 UPS (On-Line Double Conversion PF0.9 UPS)

  $0.00
  GXT3-1000RT230
  Liebert GXT3 On-Line 1000VA/900W 230V PF0.9 2U Extended Run Rack/Tower Multilink® Software
  $570.15
  GXT3-1500RT230
  Liebert GXT3 On-Line 1500VA/1350W 230V PF0.9 2U Extended Run Rack/Tower Multilink® Software
  $691.95
  GXT3-2000RT230
  Liebert GXT3 On-Line 2000VA/1800W 230V PF0.9 2U Extended Run Rack/Tower Multilink® Software
  $1,013.25
  GXT3-3000RT230
  Liebert GXT3 On-Line 3000VA/2700W 230V PF0.9 2U Extended Run Rack/Tower Multilink® Software
  $1,325.10
  GXT3-5000RT230
  Liebert GXT3 On-Line 5000VA 230V PF0.8 5U Extended Run Rack/Tower Multilink® Software, Maintenance Bypass Switch bundled
  $1,599.15
  GXT3-6000RT230
  Liebert GXT3 On-Line 6000VA 230V PF0.8 5U Extended Run Rack/Tower Multilink® Software, Maintenance Bypass Switch bundled
  $1,726.20
  GXT3-10000RT230
  Liebert GXT3 On-Line 10000VA 230V PF0.9 6U Extended Run Rack/Tower Multilink® Software, Maintenance Bypass Switch bundled
  $2,537.85
  GXT3-10000T230
  Liebert GXT3 On-Line 10000VA 230V PF0.9 Extended Run Tower Parallel-able Multilink® Software
  $3,735.90
  GXT3-10000T220
  Liebert GXT3 On-Line 10000VA 230V PF0.9 Extended Run Tower w/Isolation Transformer Multilink® Software
  $4,621.05
  Note: Liebert GXT3 120V products available

  $0.00
  Extended Battery Pack for GXT3
  $0.00
  GXT3-48VBATT
  EXTENDED BATTERY CABINET for GXT3 700VA, 1000VA, 1500VA, and 2000VA
  $441.00
  GXT3-72VBATT
  EXTENDED BATTERY CABINET for GXT3-3000RT230
  $610.05
  GXT3-240VBATTCE
  EXTENDED BATTERY CABINET for GXT3-5000RT230/GXT3-6000RT230
  $896.70
  GXT3-240RTVBATT
  EXTENDED BATTERY CABINET for GXT3-10000RT230
  $1,234.80
  GXT3-240TBATTCE
  EXTENDED BATTERY CABINET for GXT3-10000T230/GXT3-10000T220
  $2,079.00
  GXT3CABLE48V1
  GXT3 BATTERY CABLE 48 VOLT 1 FOOT LONG
  $52.50
  GXT3CABLE48V6
  GXT3 BATTERY CABLE 48 VOLT 6 FOOT LONG
  $67.20
  GXT3CABLE72V1
  GXT3 BATTERY CABLE 72 VOLT 1 FOOT LONG
  $52.50
  GXT3CABLE72V6
  GXT3 BATTERY CABLE 72 VOLT 6 FOOT LONG
  $67.20
  GXT3CABLE144V1
  GXT3 BATTERY CABLE 144 VOLT 1 FOOT LONG
  $52.50
  GXT3CABLE144V6
  GXT3 BATTERY CABLE 144 VOLT 6 FOOT LONG
  $79.80
  GXT3CABLE240V1
  GXT3 BATTERY CABLE 240 VOLT 1 FOOT LONG
  $67.20
  GXT3CABLE240V6
  GXT3 BATTERY CABLE 240 VOLT 6 FOOT LONG
  $93.45
  GXT2-GXT3 Battery Connection Cable
  $0.00
  GXT2-GXT3C48V1
  Adapter battery cable for GXT2-GXT3 500-2000VA 1.5ft long
  $124.95
  GXT2-GXT3C48V6
  Adapter battery cable for GXT2-GXT3 500-2000VA 6ft long
  $154.35
  GXT2-GXT3C72V1
  Adapter battery cable for GXT2-GXT3 3000VA 1.5ft long
  $124.95
  GXT2-GXT3C72V6
  Adapter battery cable for GXT2-GXT3 3000VA 6ft long
  $154.35
  GXT2-GXT3C240V1
  Adapter battery cable for GXT2-GXT3 4500-6000VA 230V 1.5ft long
  $138.60
  GXT2-GXT3C240V6
  Adapter battery cable for GXT2-GXT3 4500-6000VA 230V 6ft long
  $181.65
  GXT2-GXT3C240VT
  Adapter battery cable for GXT2-GXT3 10000VA 230V Tower 1.5ft long
  $168.00
  GXT2-GXT3C240VR
  Adapter battery cable for GXT2-GXT3 10000VA 230V Rack 2ft long
  $168.00
  Accessories for GXT2/GXT3
  $0.00
  IS-WEBCARD
  Intellislot OpenComms Web and SNMP management card for GXT2
  $262.50
  RMKIT18-32
  Rackmount Kit for GXT3
  $77.70
  Micropod Maintenance Bypass Switch (for GXT2/GXT3/PSI)
  $0.00
  MP2-210K
  Micropod Maintenance Bypass Switch for 10A
  $201.60
  MP2-220L
  Micropod Maintenance Bypass Switch for 16A
  $256.20
  Load Transfer Switch (LTS)
  $0.00
  02352247
  Load Transfer Switch 10A C14 input, 6 way C13 outlets
  $610.05
  02352244
  Load Transfer Switch 16A IEC309 input, 6 way C13 and 1 way C19 outlets
  $622.65
  02352190
  Load Transfer Switch 16A C20 input, 6 way C13 and 1 way C19 outlets
  $622.65
  02353758
  Load Transfer Switch 32A hardwired input, 4 way C13 and 4 way C19 outlets
  $1,220.10
  Mã số :
  8413702
  Giá :
  Thỏa thuận..

  Ngày đăng :
  22/08/2013 - 09:28
  Sửa chữa :
  28/02/2014 - 10:17
  Hết hạn :
  11/09/2014 - 23:59
  Nơi đăng :
  Hồ Chí Minh
  Hình thức :
  Cần bán
  Tình trạng :
  Hàng mới 100%

  Đăng bởi : nhatphuviet [ulist][*]Xem gian hàng (E-Store)[*] [/ulist] Họ tên : Từ Đức Minh Địa chỉ : 284 Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình Điện thoại : 08-62967323 Email : Y!M : mpv.manager Skype : npv.kd01
   

Chia sẽ trang này